Privacybeleid

Mr. Kentin gevestigd  te Rhoon, houder van KVK-nummer 70721157,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Mr. Kentin past dezelfe privacy beleid toe aan alle activiteiten van het bedrijf oftewel Kentin Coffee en Kentin Cocktail.

Contactgegevens:
Telefoonnummer: +31 (6) 575 52 765
E-mail: sylvester@kentincoffee.com
Plaats: Rhoon

Soort persoonsgegevens

Mr. Kentin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst/ of de afdeling administratie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet achterhalen en/of controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sylvester@kentincoffee.com wij zullen deze informatie zo snel mogelijk verwijderen.

Doel en / of grondslag verwerking persoonsgegevens
Mr. Kentin  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Om werkzaamheden op uw locatie uit te voeren.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met een opdrachtgever.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mr. Kentin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s  of – systemen,  zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Mr. Kentin tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Mr. Kentin  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Soort gegevens                                Termijn                               Reden

Persoonsgegevens                         4 weken                             Om met u in contact te komen.

Personalia                                          4 weken                             Om met u in contact te komen.

Adresgegevens                                4 weken                              Uitvoeren werkzaamheden op locatie

Delen van persoonsgegevens met derden.
Mr. Kentin  verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u,  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Mr. Kentin gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij de eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens
Mr. Kentin neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik , verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via sylvester@kentincoffee.com.